MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î

N vốn nổi danh vì “Vịnh Xuân uyền truyền cho ít người người giỏi lại không nhiều Đây là một phái võ có lối đánh hư hư thực thực không lộ rõ tấn mã là loại uyền trên uyền” “một môn võ không tấn không mã tay.

MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î

❰KINDLE❯ ❁ uyền Sư Author Trần Việt Trung – 14th-century.co uyền Sư là một tác phẩm văn học phi hư cấu viết về các nhân vật là huyền thoại một thời trong giới võ thuật Việt Nam Đặc biệt hơn những nhân vật này Uyền Sư là một tác phẩm văn học phi hư cấu viết về các nhân vật là huyền thoại một thời trong giới võ thuật Việt Nam Đặc biệt hơn những nhân vật này đều là những tôn sư của môn võ được gọi là Vịnh Xuân uyề.

MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î

MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î

uyền free uyền Sư PDF/EPUBN vốn nổi danh vì “Vịnh Xuân uyền truyền cho ít người người giỏi lại không nhiều Đây là một phái võ có lối đánh hư hư thực thực không lộ rõ tấn mã là loại uyền trên uyền” “một môn võ không tấn không mã tay.

3 thoughts on “uyền Sư

  1. Minh Giang Minh Giang says:

    MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î uyền free, uyền Sư PDF/EPUBChuyện có nhiều chi tiết nhỏ và hay nhất là chương về thầy Tế Công Nếu ai đọc được ý trong lời thầy dạy sẽ tốt cho việc tự luyện tập hoặc truyền thụ không chỉ võ thuật mà nhiều thứ khác Ông cụ làm mình nhớ tới công phu Súc Cốt Công; truyện Trường An Loạn; và cái tính tếu tếu của Bruce Lee Đoán ít người thích uyển này Chính ông cụ cũng dặn khi cụ còn sống không nói về thầy để bảo vệ thầy; không khoe về công phu bản thân để bảo vệ mình; không thách đấu để bảo vệ người khác Cuối cùng mình nghĩ chắc võ thuật của thầy Tế Công là mix martial arts cụ tự rút ra Cụ chẳng nói nó là võ gì vì đúng là nó đếch có tên thật Học cái này thì không chết


  2. Quách Tĩnh Quách Tĩnh says:

    MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î uyền free, uyền Sư PDF/EPUB4 sao vì nó là uyển sách hiếm hoi của làng Võ đặc biệt lại là Vĩnh Xuân


  3. Dang Hoang Dang Hoang says:

    MOBI Trần Việt Trung Î uyền Sư PDF ✓ Î uyền free, uyền Sư PDF/EPUBĐọc xong mình thấy đây là sách nói về sự thận trọng và lòng uan tâm đến người khác của 2 nhân vậ t chính


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *