eBook Tarîxa Kurdistan Cîld #1 PDF/EPUB × Tarîxa ☆ 14th century.co

❰PDF / Epub❯ ☃ Tarîxa Kurdistan Cîld #1 Author Cegerxwîn – 14th-century.co Saydayê Cîgerxwîn xebatkarê mezin ku xebata wî ya esasî di warê şiêr da bû di warê din da jî kar û xebateke hêja û fireh kir Li ser dîroka Kurdistanê jî gelekî xebitî û ev efrandiSaydayê Cîgerxwîn xebatkarê mezin ku xebata wî ya esasî di warê şiêr da bû di warê din da jî kar û xe.

Bateke hêja û fireh kir Li ser dîroka Kurdistanê jî gelekî xebitî û ev efrandina hêja pêkanî Cîgerxwî.

tarîxa pdf kurdistan download cîld ebok Tarîxa Kurdistan epub Tarîxa Kurdistan Cîld #1 KindleBateke hêja û fireh kir Li ser dîroka Kurdistanê jî gelekî xebitî û ev efrandina hêja pêkanî Cîgerxwî.

eBook Tarîxa Kurdistan Cîld #1 PDF/EPUB × Tarîxa ☆ 14th century.co

eBook Tarîxa Kurdistan Cîld #1 PDF/EPUB × Tarîxa ☆ 14th century.co Cigerxwîn or Cegerxwîn pronounced Jigar Khwin; 1903 – October 22 1984 was a renowned Kurdish polymath and nationalistHe is known to be one of the most influential Kurdish writers and poets in the Kurdistan region of the Middle East and his work has been renewed for the creation of hundreds of songs and played a crucial role in the preservation of Kurdish cultural heritageCigerxwîn's real nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *